Sosyal Ağlar

 

LinkedIn; Profesyonel Sosyal Ağ

 

Bu gruba üye olduğunuz takdirde, eğitimleriniz, yetkinlikleriniz, yetenekleriniz, işiniz, ne yaptığınız, ne yapmak istediğiniz ile ilgili iş dünyası içinde yer alan vakıf mensuplarımız arasında bir farkındalık oluşturmuş olacaksınız.

Vakfın hedefi, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının öncülüğünde mensuplarını gönüllülük ve medeniyet değerleri bilinci temelinde buluşturarak; onların liderlik ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Profesyonel ağ grubumuz sayesinde öğrenciler, profesyonel iş yaşamı içinde yer alan mezunlarımızı daha iyi tanırken, profesyonel iş yaşamında yer alan mezun yöneticilerimiz de öğrencilerimizi ve diğer mezunlarımızı yakından tanıyacak, ekiplerinde ve organizasyonlarında ihtiyaç duydukları eğitim seviyesi, yetkinlik ve uzmanlıkların hangi mensuplarımızda var olduğu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır.

 

Facebook; Sosyal Paylaşım Ağı

 

Sosyal ağ grubumuz, vakıf üyeleri arasında iletişime, ortak akla, deneyim ve birikimleri paylaşmaya hizmet edecek bir müzakere, iletişim ve öğrenme ortamı sağlamak üzere kurulmuştur.

Sosyal ağlar, iletişimde günümüzün kaçınılmaz bir gerçeği haline gelmiştir. Vakfımız, yüzmilyonlarca birey tarafından kullanılan bu iletişim araçlarını, mensupları arasındaki sanal iletişimin omurgası olarak kullanmaktadır.

Amacımız, vakıf mensubiyetinin aramızda oluşturduğu muhabbeti, sosyal ağ ortamları ile de desteklemek, mensuplarımız arasına ve faaliyetlerimize katılmak isteyen adaylardan haberdar olmaktır.

 

Twitter Anlık Paylaşım Ağı

Sosyal medya organları içinde önemi gün geçtikçe artan, anlık haber paylaşımı yapılabilen bir sosyal ağdır. Vakıf iletişimini ve mensuplar arası haberleşmeyi canlı tutmak üzere kurulmuş bir ağdır.

Twitter hesabımızı takip ettiğiniz takdirde, vakıf faaliyetlerinden, mensuplarımıza dair haberlerden anlık olarak haberdar olacaksınız.