Anasayfa » DuyurularSorunlar Karşısında Yalnız Değilsin!
Sorunlar Karşısında Yalnız Değilsin!
28 Kasım 2016       

Değerli Öğrencilerimiz,

Uzun ve zorlu bir eğitim yarışının ardından  Boğaziçi Üniversitesi’nde okumaya hak kazandınız. Üniversite liseden farklıdır, ama daha kolay değildir. Sıkı, disiplinli bir tempo ile çalışmayı gerektirir. Eskiden çok kolay elde ettiğiniz başarıyı rahatlıkla elde edememe durumunda da bir özgüven kaybı yaşayabilir, kendinizi eskisi kadar değerli hissetmeyebilirsiniz. Bu durum bazen sizin savunmaya geçerek uzaklaşmanıza sebep olabilmektedir.

Akademik problemlere eğer İstanbul dışından geliyorsanız aile özlemi ve çevreye uyumdan kaynaklanan sorunlar da eklenebilir. Bunların dışında sizleri strese sokan başkaca durumlar da olabilir;

 • Öğrenim alanını benimseme sorunları; emin olmadığı ya da fazla istemediği bölümlere giren öğrenciler inkar, kızgınlık, hoşnutsuzluk, kararsızlık ve karamsarlık duygularını yaşayabilirler. İstenilen alana geçmenin yollarını araştırma ya da deneme, bunlar başarısız olduğunda duyulan düş kırıklığı, çaresizlik ve doyumsuzluk. Öğrenim sonucunda girilebilecek meslekleri anlamaya çalışma ve benimsemeyle ilgili güçlükler.
 • Düş kırıklığı; özellikle hazırlık ve birinci sınıftaki öğrencilerin üniversite yaşamının beklentileri kadar mükemmel olmadığını anlaması.
 • Yalnızlık; yeni ortama uyum sağlamaya çalışmanın verdiği şaşkınlık, incinebilirlik ve yakınların desteğinden duyulan eksiklikle ilgili depresiflik hissi.
 • Sosyal etkinlik; ilgiyi çekecek ve sosyal katkı sağlayabilecek gelişim sağlayan okul içi öğrenci kulüpleri ya da okul-dışı kültürel çalışmalar gibi etkinlikleri bulma, tanıma, onlara katılma ve etkin olarak yürütmeyle ilgili zorluklar.
 • Arkadaş grubu; ait olunacak bir grup bulma konusundaki yetersizlik duyma ya da bir grup tarafından seçilmemiş ya da dışlanmış olmaya üzülme.
 • Ertelemecilik; daha zaman olduğu düşüncesiyle ders çalışmayı sürekli erteleme ve dersleri yığma. Sınavların ve ödevlerin teslim tarihinin yaklaşmasıyla artan kaygı ve suçluluk duygusu.
 • Zamanı dengeleme; akademik, sosyal ve özel yaşantının gereklerini yerine getirirken bunlara verilecek dengeli zaman ve ağırlığı belirleme ve uygulamada yaşanan sıkıntılar.
 • Akademik baskı; çoğalan akademik baskı ve yüksek beklentileri karşılayamama kaygısı. Bu, bazı öğrencileri tamamen vazgeçmeye itebilir.
 • Mükemmeliyetçilik; kendini “en iyisi” olmaya ya da “en iyiyi” yapmaya zorlama. Kendinden çok fazla şey bekleme. Bu ölçüte yaklaşamayınca duyulan çökkünlük ve özgüven kaybı.
 • Değer çatışmaları; yeni yaşantıların ahlak, din ve sosyal beklentilerle çatışması ve değer yargıları üzerinde vicdan hesaplaşması yapma. Farklı değerler arasında gidip gelme, bunların yol açtığı kimlik arayışı.
 • Ekonomik sıkıntı; ailenin yardımının, bursun ve öğrencinin (örneğin, tatillerde çalışarak) edinebildiği kazancın az gelmesi, masrafları ve gelir dengesini tutturma güçlüğü.
 • Çalışarak okuma; gerek maddi sıkıntılara çözüm, gerek okunulan bölüme karşı ilgi yetersizliği, gerekse de iş deneyimi edinme kararı gibi nedenlerle zamanın önemli bölümünü iş yaşamına ayırma, bununla ilgili yaşanan akademik ve iş yaşamının beklentilerini dengeleme ve karşılama zorluğu.
 • Mezuniyet; son sınıf öğrencilerinin varoluş krizinin getirdiği sorgulamalar (Okuldan ayrılmalı mıyım? Gördüğüm eğitim bir şeye değdi mi? Seçtiğim bölüm bir hata mıydı? Eğitime devam edeyim mi? Edeceksem nerede ve ne zaman? Etmeyeceksem ne yapayım?). Üniversitede edinilen arkadaşlardan, iştirak edilen etkinliklerden, sevilen kimselerden ve akademik ortamdan ayrılma beklentisiyle oluşabilecek depresif duygular. Yeni ya da “gerçek” yaşama başlama korkusu ve heyecanının birbirine karışması.
 • İş paniği / Gelecek kaygısı; mezuniyeti yaklaşanlar için iş bulma telaşı; mesleki özgeçmiş hazırlanması, iş görüşme tekniklerini öğrenme. İş bulamama ve boşta kalma kaygısı. Oluşan seçeneklerden hoşnutsuzluk, seçenekler arasında karar verme güçlüğü.

Bazı öğrenciler bu stres üreten durumlarla daha kolay baş edebilirken bazıları zorlanırlar. Zorlanma durumlarında kişide psikolojik destek almasını gerektirecek sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda öğrenci ile teke tek yapılan bireysel görüşmelerin yapılması yararlı olabilir. Bu görüşmelerde danışman, öğrencilerin sorunlarına eğilerek, onlara, içinde bulundukları durumla ilgili seçenekleri göstermede ve karar verme sürecinde yardımcı olur.

Öğrenciler, danışmanla etkileşim halinde yaşadıkları sorunları görmeyi, tanımlamayı, bu sorunların onlarda oluşturduğu duyguları anlamayı, yaşadıkları sorunları aşmada onlara düşen sorumluluğu görmeyi ve tüm bunları fark ederek sorunlarına en etkin çözümleri bulmayı öğrenirler. Bu süreçlerde kesin olarak gizlilik ilkesi ile hareket edilir. Öğrencinin izni olmadan kimse ile bilgi paylaşımı yapılmaz. Bireysel görüşmelerin sıklığı ve süresi danışman ve öğrenci ile birlikte belirlenir.

Bu sürecin öneminin farkında olarak problemlerinizi büyümeden çözümlemenize yardımcı olmak için BOĞAZİÇİ YÖNETİCİLER VAKFI olarak siz değerli öğrencilerimize psikolojik danışmanlık hizmeti sunmak istiyoruz.

Talep eden öğrencilerimiz aşağıda mail adresi verilmiş olan anlaşmalı olduğumuz hastanenin uzmanı ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti alabilirler. Danışmanlık hizmeti sürecinde gizlilik ilkesi ile hareket edilecektir.

neclataspinar@gmail.com

Vakfımız 20 yıllık hizmet geçmişinde olduğu gibi siz değerli arkadaşlarımızı bundan sonra da maddi ve manevi olarak desteklemeye devam edecektir.

Selam ve sevgilerimizle,

BYV – Öğrenci ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu (ÖMİK)

vakif