Anasayfa » Haberler » Yönetim Kültürü Etkinlikleri » Okuma GruplarıKüresel Ekonomi Politik Okuma Grubu Toplantısı rağbet gördü.
Küresel Ekonomi Politik Okuma Grubu Toplantısı rağbet gördü.
25 Kasım 2009       

 

Vakfımız bünyesinde Yrd. Doç. Dr. Sadık ÜNAY tarafından organize edilen Küresel Ekonomi Politik Okuma ve Çalışma Grubu 15 Kasım Pazar sabahı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve mezunu arkadaşlarımızın yoğun ilgisiyle yapılan açılış toplantısı ile çalışmalarına başladı. Okuma grubu hakkında genel bilgilerin verildiği ve küresel ekonomik sistem ile ilgili bir ufuk turunun yapıldığı ilk toplantının özel konukları Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim ÖZTÜRK ve ECOBank Başekonomişti Ömer Faruk Baykal idi.  


Sabah kahvaltısı ve ona eşlik eden sıcak bir tanışma ve giriş sohbetiyle başlayan program Sn. İbrahim Öztürk’ün esprili ve enerjik üslübu ile ısındı. Öncelikle grup moderatörü Sn. Sadık Ünay, BYV bünyesinde bir Küresel Ekonomi Politik Okuma ve Çalışma Grubu’na niçin ihtiyaç duyulduğunu, grubun uzun dönemli hedeflerini ve başvurulacak temel metin ve kaynakları özetleyen bir giriş yaptı. Ünay, küresel sistemdeki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel geçişkenlikler ve etkileşimlerin medeniyet eksenli bir biçimde yorumlanabilmesi için öncelikli olarak derinlikli ve sarih biçimde anlaşılıp anlamlandırılmaları gerektiğini söyledi. Grubun çalışmalarının da özellikle küresel planda sosyopolitik ve ekonomik alanlar arasındaki etkileşim dinamiklerinin doğru biçimde anlamlandırılması hedefine yoğunlaşacağını vurguladı.


Küresel ekonomi politik literatüründen anahtar metinler eşliğinde küresel ticaret, finans, uluslararası kuruluşlar, çokuluslu şirketler ve dış yatırımlar, insani kalkınma, devletin sosyoekonomik fonksiyonları, dış borç ve yardımlar, bölgeselleşme, çevre ve tüketim kültürü gibi alanlarda çalışmalar yapılacağını belirten Ünay, gerek Boğaziçi Üniversitesi ve diğer üniversitelerde öğrenim gören arkadaşlarımızın gerekse mezunlarımızın katılımlarıyla bu konularla ilgili interaktif bir platform oluşturulacağını belirtti. 

        

Bu noktadan sonra Sn. İbrahim Öztürk dünya ekonomisinin temel işleme mekanizmaları ve küresel finans rejimi hakkında oldukça vurucu ve eleştirel saptamalarda bulundu. Dünya ekonomisinin tek bir kapalı sistem olduğunu ve bu sistemde bitmek bilmeyen krizler üreten temel dinamiğin insanı ve ihtiraslarını önceleyen maddeci felsefe olduğunu dile getirdi. Dünya sisteminde yaşanan krizlerin Türkiye gibi yükselen ekonomiler için fırsatlar sunduğunu belirten Öztürk, yeni bir küresel ekonomi politik sistem oluşturabilmek için birey düzeyinde kişilik onarımından başlayan medeniyet odaklı bir birey, toplum ve kalkınma modeli tanımlanması gerektiğini vurguladı. Aksi halde bir kriz bitmeden diğer bir krizin fitilinin ateşlendiği küresel sistemin yıkımdan başka birşey getirmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti.


Küresel finansal sistemde ABD’nin ve doların egemenliği, yeni uluslararası rezerv para birimi tartışmaları, IMF-Dünya Bankası’nın yeni dönemde oynayacakları roller ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için oluşabilecek fırsatlar da Sn. Öztürk’ün gündemindeydi. Küresel finansal paradigmanın çökme sürecinde olduğunu, ama yeni bir paradigmanın kurulmasının da zaman alacağını, bu geçiş sürecinin önemli fırsat ve tehditler barındırdığını vurguladı. İnsana ve doğal çevreye saygılı bir ekonomik model ihtiyacından söz etti.


Sn. Ömer Faruk Baykal ve Sn. Sadık Ünay da özellikle IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü’nün iç işleyiş mekanizmalarından ve üye ülkelerle ilişki biçimlerinden örnekler verip küresel mimaride reform ihtiyacından söz ederek tartışmaya katkıda bulundular. Ardından IMF-Türkiye ilişkileri ve çeşitli sivil toplum ve meslek kuruluşlarının bu ilişkilerinin son dönemdeki seyri ile ilgili tavırları masaya yatırıldı. Sn.İbrahim Öztürk girişimci birliklerinin farklı çıkar ve değer algılamaları ile ilgili olarak detaylı bir TÜSİAD-MÜSİAD karşılaştırması yaparak bu konuda önemli bilgi ve anokdotlar paylaştı izleyicilerle ve standart kapitalist sistemin yerel değerler ile birleştirilmesi gereğine dikkat çekti. 

Güneşli bir Pazar günü Boğaziçi Konağın huzurlu ortamında gerçekleştirdiğimiz toplantı Sn.Sadık Ünay’ın okuma materyalleri ile ilgili detaylı bilgi vermesi ve kaynak paylaşımı amacıyla e-mail haberleşme grubunun oluşturulmasıyla sona erdi. Küresel Ekonomi Politik Çalışma Grubunun önümüzdeki ay yapılacak ikinci toplantında yine değerli konukların katılımı ile “Küresel Ticaret Rejimi” masaya yatırılacak. Küresel siyaset ve küresel ekonomi arasındaki etkileşim alanlarını kuramsal bir derinlik ve medeniyet eksenli bir perspektif eşliğinde irdelemek isteyen tüm öğrenci ve mezun arkadaşlarımızı çalışma grubumuza katılarak destek vermeğe bekliyoruz.     

Fatih Çetin – BÜ İktisat-1