Divan Sohbeti’nde Süleyman Gündüz İle İnsanlığın Şehri Kudüs’ü Konuşuyoruz
Paylaş:     

Mezun ve mensuplarımız arasındaki bilgi ve tecrübe birikiminin paylaşıldığı kahvaltılı buluşmamız Divan Sohbeti’nde 17 Aralık Pazar sabahı Süleyman Gündüz’ü misafir ediyoruz.

“Küresel Gerilim, Kudüs ve Yeni Bir Dil İnşası” başlıklı insanlığın şehri Kudüs’ü konuşacağımız sohbetimize tüm mezun ve mensuplarımız davetlidir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Tesisleri’nde düzenlenecek olan Divan Sohbeti’ne katılım için lütfen teyit iletiniz.

Teyit için KAYIT OL butonunu kullanabilirsiniz. (Teyit gereklidir.Etkinlik mezun ve mensuplarımıza yöneliktir.)

Selam ve saygılarımızla,

BYV-Yönetim Kültürü Komisyonu (YKK)

PROGRAM:

10.00-11.00 Kahvaltı

11.00-12.30 Sohbet

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Tesisleri Rumelihisarı Mah. Salihbey Sok. No:6 Rumelihisarı / İSTANBUL

Telefon : (212) 287 7045  –  (212) 257 1700

Konum: https://goo.gl/p0PPq2

Notlar:

  1. Açık Büfe Kahvaltı bedeli 50 TL’dir.
  2. Etkinlik mezun ve mensuplarımıza yöneliktir.
  3. Katılım için teyit gereklidir.

SÜLEYMAN GÜNDÜZ

s_gunduz

Süleyman Gündüz Trabzon’un Çaykara ilçesi Yenice köyünde 1961 yılında doğdu. İlkokulu Trabzon, Dernekpazarı Tüfekçi Köyü İlkokulu’nda, orta okulu Dernekpazarı Orta Okulu’nda, liseyi de Affan Kitapçıoğlu Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini sırasıyla;  Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi-Erzurum 1982 (Lisans),  1989-91′de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde  ve Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Yüksek Lisansı’nı (1999) bitirerek tamamladı.

1983 yılından itibaren Sakarya’da serbest diş hekimi olarak çalışmaya başladı.

Çalışmaları

1986 yılında Orta Doğu sorunlarıyla ilgilendi. Afganistan, İsrail-Filistin ve Lübnan sorununa ve İran- Irak Savaşına barışçıl bir çözüm bulmak için ulusal ve uluslararası toplantılara ve lobi faaliyetlerine katıldı tebliğler sundu, Aynı yıl gazete ve dergilerde diş politika üzerine yazılar yazmaya başladı.

1987 yılında Afganistan, Filistin sorunu ve İran-Irak savaşı ile ilgili Almanya, Hollanda, Fransa, İran, İngiltere ve Suudi Arabistan’a gitti ve birçok siyasi ve entelektüelle görüştü.

1990’da Sovyetler Birliğinin çözülmesi üzerine Kafkaslarda ortaya çıkan Gürcistan-Abhazya,

Rusya-Azerbaycan arasındaki sorunlarla ilgilendi.

1991′de Kafkaslardaki Abhazya-Gürcistan ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ arasındaki savaşların yanı sıra Balkan krizi başladığından itibaren Balkanlar’la ilgilenmeye başladı.

4 Nisan 1992’de Bosna-Hersek trajedisinin başladığı andan itibaren Ülkemizde ilk defa Adapazarı’nda belediye-halk işbirliği ile bir yardım kampanyası organize ederek, toplanan yardımları Makedonya’daki Bosnalı mültecilere götürdü. Yardımlar Makedonya Kızılhaç’ı ve El-Hilal işbirliği ile mültecilere dağıtıldı. Makedonya’dan, Bosna-Hersek trajedisinin 34. günü gelişmeleri yerinde görmek üzere Bosna-Hersek’e gitti. Dönüşünde çok kültürlü, çok dinli ve etnik yapısıyla Bosna’da barışın yeniden temin edilmesi için; bir grup arkadaşı ile birlikte İstanbul’da bir sivil inisiyatif grubu olarak “Bosna Dayanışma Grubu’nu” kurdu. Aynı yıl içinde birçok kez Bosna-Hersek’e giderek Bosna halkına yardımlarda bulundu.

1992-93 yılları 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a Özel Danışmanlık yaptı

1992′de Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a Doğu ve Güney-Doğu sorununun çözümüne katkıda bulunması ve Orta-Doğu ülkeleri ile kalıcı dostluklar kurulması yönünde “Harran Havzası

Ekonomik İşbirliği Projesi”ni (HEİP) teklif etti ve halen bu proje üzerinde ki çalışmalarını sürdürmektedir.

9-11 Ocak 1993′de Senegal’in başkenti Dakar’da İslam Konferansı Teşkilatı zirvesine katıldı ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın özel temsilcisi olarak Cenevre’den, Senegal’e, tekrar Cenevre’ye kadar Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Sayın Alija Izetbegoviç’e refakat ederek,

İKT toplantısında Bosna-Hersek konusunda alınan kararlar üzerinde etkili oldu.

15-21 Şubat 1993′de Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Balkanlar gezisine katıldı. Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Hırvatistan devlet başkanları ile yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı sürekli bölge ile ilgili bilgilendirdi. Bu arada Bosna Dayanışma Grubunun sekreterliğini sürdürdü ve savaşın durdurulması, barışın oluşturulması için; Uluslararası karar mercilerine (BM, AKPM, AGİT, AP, NATO ve İKT) ve ABD,

Fransa İngiltere, Almanya ve Rusya Federasyonu Devlet başkanları, Başbakanları ve Dışişleri bakanları nezdinde girişimlerde bulundu. Bu çerçevede birçok mektup yazdı ve rapor hazırladı. Bosna-Hersek sorunu ile ilgili birçok raporlar hazırlayıp gerek devlet mekanizmalarını, gerekse siyasi partileri ve sivil insiyatif kurumlarını bilgilendirmeye çalıştı.

Bosna Dayanışma Grubu’nun tüzel kişilik kazanmasıyla kurulan “Dayanışma Vakfı”nın kurucuları arasında yer aldı ve genel sekreterliğini üstlendi.

7-10 Nisan 1994′de İstanbul’da Dayanışma Vakfı’nın Balkanlarda istikrarın sağlanması ve Bosna-Hersek’te barışın temin edilmesi için ilk uluslararası organizasyonunu olan “Uluslararası Balkan Konferansı’nı hazırladı ve konferans sekreterliğini üstlendi.

İstanbul Harbiye Kültür Merkezinde yapılan Uluslararası Balkan Konferansına 28 ülkeden 108 devlet adamı, siyasetçi, bilim adamı ve gazeteci katılmıştı. Konferans sonucu 28 ülkeden 108 katılımcının kurulmasını önerdikleri “Uluslararası Balkan Konferansı İzleme Komitesi Sekreterliğini” aktif hale getirerek, bu oluşumun da genel sekreterlik görevini yürüttü.

19 Eylül 1995′de Bosna Sorunu ile ilgili Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in Balkanlar danışmanı ve Ankara Büyükelçisi Vladimir Kuznetsov ile müzakerelerde bulundu.

27 Eylül-15 Ekim 1995′de Bosna-Hersek’e yaptığı ziyarette Dayton zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Alija İzetbegovic, Cumhurbaşkanlığı Hırvat üyesi Stjpan Klujiç, Başbakan Hasan Muratoviç ve diğer devlet yöneticileri ile bölgede barışın sağlanması için görüşmelerde bulundu ve öneriler sundu.

8 Kasım 1995′de İstanbul’da 11.si toplanan İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’ne (İSEDAK) Bosna konusunda İslam Ülkeleri’nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için 20 maddelik çözüm önerisi sundu.

25 Eylül 1996′da Fransa’nın Strasbourg kentinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’ne Çeçenistan soruna çözüm bulmak için toplanan “İnsan Hakları Komitesi” toplantısına gözlemci konumda katıldı.

3-6 Ekim 1996′da, Kafkaslar’da istikrar ve barışın temini için İstanbul’da Uluslararası Kafkas Konferansı’nı topladı. Konferansın genel sekreterliğini yürüttü.

1996-97′de Bulgaristan ve Arnavutluk’ta meydana gelen sorunlarla ilgili raporlar hazırladı.

Açlıkla mücadele eden Bulgaristan’a yardım kampanyası organizasyonunda yer aldı.

Arnavutluk’ta istikrarın sağlanması için birçok girişimde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti hükümet ve muhalefet yetkilileri ile görüşmelerde bulundu. İtalya’ya sığınan Arnavut mültecilere yardım yapılması için uluslararası insani yardım organizasyonlarını bilgilendirdi.

1998’de Afganistan’da meydana gelen deprem felaketine Devlet Bakanlığı işbirliğiyle ilaç ve yardım malzemesi gönderilmesini sağladı.

Mayıs 1997’de Kosova’da çatışmalar başlamadan Avrupa Konseyi Türk Delegasyonuna “Kosova Raporu” hazırladı.

1998’de Yeni Yugoslavya’da ortaya çıkan Kosova Sorunu’na barışçıl bir çözüm bulunabilmesi için hükümet, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarına her türlü enformatik bilginin sağlanması ve etkin görev almaları için girişimlerde bulundu. Bununla ilgili muhtelif dergi ve gazetelerde yazılar yazdı, kendisiyle yapılan söyleşiler yayınlandı ve Televizyon programlarına katıldı.

27 Haziran 1998’de Kosova Sorunu Sempozyumu’nu hazırladı ve bir bildiri sundu.

Ağustos 1998’de Kosova’daki çatışmaları yerinde görmek için Arnavutluk üzerinden Kosova’ya gitti.

24 Aralık 1995 ve 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul 1. ve 3. bölgeden milletvekili adayı oldu.

17 Ağustos 1999 depreminde Adapazarı İnsani Yardım Komitesi’ni kurarak 1 yıl gibi bir zaman diliminde deprem mağdurlarına yardım etti.

22 Şubat 2000 yılında Kızılay işbirliğiyle Gürcistan’daki Çeçen mültecilerini yardım götürdü.

Ekim 2000′den Mayıs 2001′e kadar Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu konularında araştırma yapmak üzere Londra’da (İngiltere) bulundu.

Haziran 2001 Makedonya’daki Arnavut sorununa çözüm bulmak üzere Makedon yetkililerle görüşmelerde bulundu.

Ağustos 2001’de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.

Eylül 2001’de Dayanışma Vakfı Başkanlığına getirildi. Aynı zamanda Bosna-Hersekliler

Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin başkanlığını yaptı.

Nisan 2002’de İsrail’in Batı Şeria’ya saldırması üzerine Dayanışma Vakfı Başkanı olarak İsrail ve Filistin’e giderek barışın kurulması için “İstanbul Süreci” başlatmak üzere İsrailli ve Filistinli yetkililerle görüştü. Bu bağlamda Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ve İsrail Dışişleri Bakanı Shimon Peres’le görüştü.

3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerde AK Parti’den Sakarya Milletvekili seçildi.

Milletvekilliği döneminde

TBMM’de Dışişleri Komisyonu üyeliği, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, Batı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi Türk Delegasyonu üyeliğini yaptı. Türkiye-Hırvatistan ve Türkiye-Mali Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlıklarını, Türkiye-Bosna Hersek, Türkiye-Slovenya ve Türkiye-Sudan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkan yardımcılığını ve Türkiye-Küba Parlamentolar arası Dostluk Grubu Genel Sekreterliğini yaptı. Balkanlar, Kafkaslar. Orta Doğu, Asya ve Afrika üzerine (Filistin, Lübnan ve Sudan Darfur Sorunu v.b) raporlar hazırladı.

15-17 Eylül 2004′de Sudan’ın Güney Darfur eyaleti Nyala şehrine iç savaştan etkilenen mültecilere Başbakanlık Acil Durum Yönetimi ve TSK işbirliğiyle tıbbı malzeme ve gıda yardımı götürdü ve incelemelerde bulundu.

18 Ocak 2005′de deprem ve tusinamiden etkilenen Endonezya’nın Aceh Sumatra adasının Banda Aceh kentine Başbakanlık Acil Durum Yönetimi, TSK ve Kızılay işbirliğiyle tıbbı malzeme ve gıda yardımı götürdü.

18-28 Nisan 2005′de Sudan’ın Batı Darfur’un El Ceneyna şehrinde Yeryüzü Doktorlarıyla beraber diş hekimi olarak çalıştı.

8 Kasım 2005 te Pakistan Azad Keşmir’in Muzzafferabad kentinde meydana gelen depremde Yeryüzü Doktorlarıyla bölgeye giderek insani yardım götürdü ve incelemelerde bulundu.

25-30 Temmuz 2006 Filistin’e giderek Batı Şeria ve Gazze’de sivil toplum örgütleri ve siyasi liderlerle görüştü ve incelemelerde bulundu.

7-12 Ağustos 2006, İsrail’in Lübnan’a saldırmasıyla başlayan çatışmalar üzerine Lübnan’a giderek incelemelerde bulundu sivil toplum örgütleri ve siyasi yetkililerle görüştü ve incelemelerde bulundu.

15-25 Aralık 2007 Bangladeş’te meydana gelen Sidr Kasırgasında etkilenen bölgelere FEDA yardım kuruluşuyla birlikte Gıda ve tıbbı malzeme yardımlarında bulundu.

27-30 Mart 2008 Sudan’da Dayanışma Vakfı ve İnsani Yardım Vakfı(İHH) işbirliği ile gerçekleştirilen “Afrika Katarakt Projesi” kapsamında başkent Hartum’a gitti ve hükümet yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.

16-24 Mayıs 2008 tarihleri arasında Filistin’in Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Prense Alia Devlet Hastanesinde “yanık dudak-damak ve hipospadias operasyonları” gerçekleştiren Yeryüzü Doktorlarıyla birlikte çalıştı.

13-21 Haziran 2008 tarihleri arasında Filistin’in Gazze Şeriti Gazze şehrinde Şifa Hastanesi ve Khan Yunus’taki Nasser hastanesinde ortopedi, beyin cerrahisi ve genel cerrahi dalında operasyonlar gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları ekibinde yer aldı.

2008-2009 yılları arasında Orta-Doğu’da barışın kurulması ve sürdürülmesi için birçok girişimlerde bulundu. Aralık 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında İsrail’in Gazze’ye düzenlediği Kurşun Dökme Operasyonu sonucu yaralılara müdahale etmek için Yeryüzü Doktorları ile birlikte Gazze’de bulundu.

Şubat 2010’da Gine Bissau’da Yeryüzü doktorlarıyla birlikte medikal yardım organizasyonunda bulundu. Gine Bissau Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Sağlık Bakanıyla görüşerek Türkiye’nin sağlık eğitimi ile ilgili yardım projelerini hazırladı.

Sanat Çalışmaları

1984 yılından itibaren Fotoğraf Sanatıyla uğraşmaktadır. Ulusal ve Uluslararası düzeyde fotoğraf sergileri açtı.

Kısa Metrajlı filimler çekti. İlk belgesel filmini 2010 yılında hazırladı. 5 Bölümden oluşan I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun son zaferini anlatan “Kafkas İslam Ordusu 1918” adlı belgeselin yapım ve yönetmenliğini yaptı.

Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da birçok siyasi, entelektüel, bilim adamı, dış politika uzmanı, gazeteci ve sanatçıyla dostlukları bulunmaktadır.

Dış Politika, Sinema ve Fotoğraf Sanatı ile ilgili konferanslar verdi kurslar yönetti. 1000 kasetlik film ve belgesel arşivi bulunuyor.

1986′dan itibaren çeşitli gazete ve dergilerde dış politika üzerine yazılar yazıyor.

Yayınladığı Dergiler

Euro Agenda (Avrupa Günlüğü): 2001-2005 tarihleri arasında yayınlanmış akademik bir dergi.

To days Metropol: 2008 tarihinden itibaren yayınlanan dergi kent yaşamı ve kent kültürünü konu almaktadır.

Kitapları

Ağıtlar ve Anıtlar-2005

Tanrı Şehri Kudüs-2008

Sonsuzluk Çekimleri-2009

KAYIT OL
Etkinlik Tarihi
17 Aralık 2017 - 10.00
Etkinlik Yeri
Yıldız Hisar Tesisleri-Rumelihisarı
Katılımcılar
Süleyman Gündüz
Gazetesi-Yazar-Seyyah